Vår etanol har en hållbarhet i världsklass, kanske den bästa klimatprestandan i världen. Vårt bioraffinaderi producerar både spannmålsbaserad etanol och etanol från avfallsråvaror.

Lantmännen Biorefineries driver norra Europas största bioraffinaderi.

I grunden är vi fast beslutna att använda spannmål som grund för att skapa attraktiva, lönsamma och hållbara produkter. Vi utnyttjar resurserna i våra lokala fält till fullo och investerar kraftigt i resursanvändning under produktionsprocessen, vilket resulterar i en betydande minskad miljöpåverkan. Genom detta åtagande genererar vi klimatsmarta värden för våra kunder och framstår naturligt som det föredragna valet för klienter över hela norra Europa. Vår passion för hållbarhet, innovation och miljöansvar formar vår identitet som ledande inom hållbar biorefining.

Vår kärnverksamhet handlar om att raffinera spannmål och restprodukter till förnybar etanol, hållbara proteiningredienser för livsmedel och foder samt förnybar koldioxid. Den etanol vi producerar spelar en central roll som primär bränslekälla för bensin, med upp till 10% etanol i vanlig bensin i de flesta europeiska medlemsländer. Klimatnytta är en del av vår själ, och vår etanol anses vara en av de mest hållbara i världen med en imponerande minskning av upp till 98 % av koldioxidutsläppen jämfört med fossil bensin.