Vår etanol har kanske världens bästa klimatprestanda. I vår anläggning kan vi både producera spannmålsbaserad etanol och etanol från andra generationens råvaror, s k advanced biofuel. Vi har under lång tid utecklat och förfinat vår tillverkningsprocess och står starkt rustade i en tid när klimatfrågan har blivit en av de allra största. Vår ambition är tydlig - att bidra till en grönare värld där biobaserade produkter ersätter fossila, oavsett om det är ett drivmedel eller en teknisk applikation