Lantmännen Biorefineries erbjuder hållbar, fossilfri och biologiskt nedbrytbar bioetanol med hög koncentration alkohol till industriella applikationer som teknisk sprit eller för tillverkning av alkoholhaltiga preparat som hand- och ytdesinfektion, spolarvätska, kolkälla till avloppsrening, köldbärarsprit, aromextraktion, parfymtillverkning mm.

All teknisk etanol säljs på bulk via lastbil.