Lantmännen Biorefineries är mycket aktiva och drivande i utvecklingen för att den gröna omställningen ska gå så snabbt som möjligt. 

Vi ligger mycket långt framme och samverkar kontinuerligt med andra aktörer på flera forskningsområden, såväl med näringslivet som med universitet och högskolor. På sikt kommer tekniker förfinats, och priserna sjunka, dels för att kunna arbeta med andra råvaror och dels för att kunna producera andra produkter av såväl vår etanol som av vårt protein. Biobaserad plast och flera olika biobaserade kemikalier som ersätter de produkter som idag produceras med fossil olja som bas är några exempel. En sak vet vi säkert - grönt kommer snart nog att ersätta svart!