Lantmännen Biorefineries är en del av Lantmännens energidivision och består av produktionsanläggningarna i Kimstad, Lidköping och Norrköping. Med en gemensam organisation för utveckling och innovation, tekniska projekt samt marknad och försäljning nyttjar Lantmännen Biorefineries de synergier som finns mellan produktionsanläggningarna i syfte att fortsätta växa och utveckla våra affärer.

YouTube preview

We don´t let opportunities go to waste

Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 18 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter cirka 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord.
Läs gärna mer på
www.lantmannen.se