Lantmännen har högt satta hållbarhetsmål och på Biorefineries går vi i framkant för att ta ansvar från jord till bord.

Vår gröna råvara kommer från våra ägares åkrar. Vi förvandlar den till en rad olika hållbara produkter - där nyttan går långt bortom att bara vara klimatsmart. Här finns verkligen en grön tråd där vi förädlar råvaran i flera led och även för tillbaka den till åkrar i form av gödsel, till kor i form av foder och som drivmedel i form av etanol.

Lantmännen har högt satta hållbarhetsmål och på Biorefineries går vi i framkant för att ta ansvar från jord till bord. Vår gröna råvara kommer från våra ägares åkrar. Vi förvandlar den till en rad olika hållbara produkter - där nyttan går långt bortom att bara vara klimatsmart. Här finns verkligen en grön tråd där vi förädlar råvaran i flera led och även för tillbaka den till åkrar i form av gödsel, till kor i form av foder och som drivmedel i form av etanol.

Ungefär så här ser vårt system av gröna trådar ut.