Lantmännen Biorefineries är del av en stor koncern. Lantmännen har 10 000 anställda i ett 20-tal länder med 60 miljarder i omsättning. Det ställer krav. Vår framgång ligger i att varje enskild individ trivs och känner sig delaktig. Det är viktigt för oss att ha gemensamma mål och skapa en helhetssyn för att bli ett starkt och handlingskraftigt företag.

Andra viktiga värden för oss är öppenhet och lyhördhet. På Lantmännen är mångfald och jämställdhet viktigt och vi har genomgripande program för att skapa en dynamisk organisation där varje anställds unika kvaliteter och möjligheter kommer till godo. För de flesta är det viktigt att arbetet innebär utmaningar och nya möjligheter. Därför satsar vi mycket på intern utbildning, coachning och regelbundna medarbetarsamtal. Det ska vara lätt att göra karriär inom Lantmännen.

Läs mer på Lantmännens jobb- och karriärssidor