Lantmännen Biorefineries är norra Europas största jordbruksbaserade bioraffinaderi. Lantmännen Biorefineries ingår i Lantmännen, ett lantbrukskooperativ som ägs av svenska lantbrukare med verksamheter i hela värdekedjan från jord till bord. 

Med hög resurseffektivitet och hållbarhet i fokus förädlar vi spannmål och cirkulära restprodukter från livsmedelsindustrin. Stärkelsen, proteinerna och fibrerna som finns i våra råvaror förädlas i våra högteknologiska produktionsanläggningar till produkter som hjälper våra kunder att minska deras klimatpåverkan.