Framtidens transportsektor ska vara fossilfri - det är vi i Sverige överens om. För att nå målet krävs smartare transporter och effektivare fordon. Men framförallt, nya drivmedel som kan ersätta fossil diesel. Det handlar inte bara om att minska koldioxidutsläppen - att minska utsläppen av farliga kväveoxider (NOx) och partiklar har blivit en minst lika viktig faktor, särskilt för storstadstrafiken. Många städer har redan infört förbud eller avgifter för dieselfordon i vissa områden och utvecklingen pekar på att fler städer tar samma beslut. Här kan etanoldrivmedel spela en viktig roll!

Det finns många biodrivmedel på marknaden idag, och fler är på väg. Alla är fossilfria, alla 100 % förnybara. Men det räcker inte. Den totala miljöeffekten bestäms av hela processen, från råvara till tankning. Agro Cleanpower är ett drivmedel för anpassade dieselmotorer med bättre miljöeffekt än något annat biodrivmedel på den svenska marknaden. Skillnaden är inte bara vad vi gör. Utan hur vi gör det.

90 % CO2-reduktion*

95 % etanol

100 % svenskt

* < 90 % CO2-reduktion - varierar över tid beroende på råvaruslag/råvarumix samt produktionsbetingelser. 

Råvara

Råvaran till Agro Cleanpower 95 kommer från våra ägare, Sveriges bönder. Vi förvandlar vete och annat spannmål till högklassig etanol - och bidrar därmed till ett ansvarsfullt jordbruk och en levande landsbygd.

För varför exportera vårt jordbruksöverskott och importera etanol, när resurserna finns här hos oss? Dessutom tillverkar vi numera en del av vår etanol av restprodukter från livsmedelsindustrin, för att vara ännu mer miljöeffektiva.

Distribution

Med produktionsanläggning i Norrköping och depå i Gävle finns vi alltid nära våra kunder. Vi levererar Agro Cleanpower 95 som färdigt drivmedel till bussoperatörer och lastbilsåkerier.

Tack vare storskalig tillverkning och effektiv distribution kan vi hjälpa våra kunder att börja arbeta för en fossilfri transportsektor redan idag. För som alla vet - det går inte att fylla tanken med framtidsvisioner.

Användning

Som alla biodrivmedel orsakar Agro Cleanpower 95 inget nettotillskott av koldioxid vid förbränning. Dessutom minskas utsläppen av kväveoxider och farliga partiklar, en viktig faktor för en hälsosammare stadsmiljö. I hela processen från åker till tank resulterar användningen av Agro Cleanpower 95 i en CO2-reduktion på upp till 90 %. Det är bättre än något annat biodrivmedel på marknaden. Och långt över EU:s minimikrav för etanol på 35%.

Det är därför vi vågar kalla Agro Cleanpower 95 för Sveriges hållbaraste biodrivmedel.

 

Ladda ned Produktblad Agro Cleanpower 95

Ladda ned Säkerhetsdatablad Agro Cleanpower 95

YouTube preview

Film!

Ta en titt på vår lilla film som enkelt beskriver vad vi gör!