Vid fermenteringen där etanolen bildas frigörs också koldioxid. Med 600.000 ton spannmål som årligen fermenteras i vårt raffinaderi frigörs en ansenlig mängd koldioxid. Eftersom det är koldioxid som är en del av det naturliga kretsloppet tillförs inte atmosfären något. I vårt fall fångar vi dock in koldioxiden och levererar den direkt, via rör, vidare till vår granne AGA-Linde som förvätskar den till kolsyra. På det här sättet är vi inte bara Sveriges största producent av etanol och proteindjurfoder utan också Sveriges största leverantör av grön koldioxid/kolsyra! Det blir tillräckligt med bubblor för att fylla alla kolsyrade drycker som säljs i hela landet!