Hos Lantmännen Biorefineries använder vi alla delar av spannmålet i våra processer, vilket gör att förädlingsgraden är hög och klimatnyttan stor. I våra bioraffinaderier får vi ut svenskproducerade foderråvaror vilket gör att ni kan ersätta långväga importer av t.ex. soja eller palmexpeller. En win-win för svenskt lantbruk.