Cirkulär ekonomi på riktigt

Vår gröna råvara kommer från våra ägares åkrar. Av allt vete som odlas i Sverige hamnar ca 10% i vårt bioraffinaderi, resten blir mjöl och mjölbaserade produkter såsom bröd och pasta. En del av vetet går också till foder.

Inom Lantmännen finns en rad storskaliga bagerier och andra livsmedelsindustrier och tyvärr är det ofrånkomligt att det uppstår ett visst svinn. Våra egna liksom våra kunders krav på hög kvalitet gör att en del produkter kasseras. Likaså uppstår rester, smulor mm i livsmedelsproduktionen. Allt detta kan vi på Agroetanol ta hand om för i grunden är det ju samma råvara som vetet från åkern! Det som annars skulle ha slängts får nytt liv hos oss där vi förädlar rester och avfallsprodukter från livsmedelsindustrin till etanol, proteinfoder och kolsyra. Vi kan t ex köra våra egna brödbilar med drivmedel gjort på restprodukter från våra egna bagerier. Det kallar vi resurssmart och klimatsmart! Eller helt enkelt sunt bondförnuft.