Vetekli, Vetefodermjöl och Pelleterat Havreskal är svenskproducerade och fiberrika foderråvaror som med fördel användas för att ersätta importerade fiberråvaror.

Vetekli

Består huvudsakligen av fragment av det yttre skalet och av kärnpartiklar från vilka större delen av frövitan avlägsnats. Produkten finns både som konventionell vara samt som KRAV-godkänd. 

Vetefodermjöl

Produkt som erhålls vid mjölframställning, från sållade vetekärnor. Den består huvudsakligen av frövita tillsammans med fina fragment av det yttre skalet och en del sållrester av kärnan. Produkten finns både som konventionell vara samt som KRAV-godkänd.

Pelleterat havreskal

Produkt som erhålls vid skalning av livsmedelklassad havre där det yttre skalet pelleteras till 6 mm pellets.