EU-projekt för att ta till vara mer av åkerns råvara

Lantmännen deltar i ett stort EU-projekt - AGROinLOG - för att titta på möjligheterna till ökat resursutnyttjande i jordbruket. Bland annat för att utvinna biodrivmedel ur halm.

EU-projektet AGROinLOG sträcker sig över tre år och syftar till att skapa nya affärsmöjligheter inom lantbruket. Att ta tillvara tidigare outnyttjade resurser för att skapa mervärden och för att jämna ut säsongsvariationerna är i fokus för projektet. Tröska

I den svenska delen av AGROinLOG samverkar Lantmännen med forskningsinstitutet RISE. Här tittar man på hur man kan utvinna etanol och bio-olja ur strå och agnar. Forskningen går ut på att utveckla tekniker för att förbättra utbytet och för att kunna sänka kostanderna för hela processen.

Parallellt undersöks också hur man mest effektivt kan ta vara på råvaran ute på åkern, t ex genom tester med nya uppsamlingsverktyg till skördetröskor. Logistik-kedjan från åker till raffinaderi undersöks också.

För en snabb överblick kring projektet klicka på filmen nedan. Mer information finns på projektets hemsida: http://agroinlog-h2020.eu

YouTube preview

AGROinLOG projektpresentation