I vårt bioraffinaderi i Norrköping förvandlar vi spannmål och livsmedelsrester till etanol och protein, och vår etanol är en av de mest hållbara i världen.

Lantmännen Biorefineries produktionsanläggning i Norrköping är den största bioraffinaderianläggningen i norra Europa. Vår vision är att vara ledande inom hållbara lösningar och spela en betydande roll i övergången till ett miljömedvetet samhälle.

I grunden är vi dedikerade till att använda spannmål som grund för att skapa attraktiva, lönsamma och hållbara produkter. Vi utnyttjar resurserna i våra lokala fält till fullo och investerar kraftigt i resursutnyttjande under produktionsprocessen, vilket resulterar i en betydande minskad miljöpåverkan. Genom detta åtagande skapar vi klimatsmarta värden för våra kunder och blir naturligtvalet för klienter över hela norra Europa. Vår passion för hållbarhet, innovation och miljöansvar formar vår identitet som en ledare inom hållbar bioraffinering.

Vår kärnmission handlar om att förädla spannmål och restprodukter till etanol, protein produkter och koldioxid. Den etanol vi producerar spelar en central roll som en primär bränslekälla, med upp till 10% etanol inkorporerad i vanlig bensin. Klimatnyttans DNA genomsyrar våra ådror, och vår etanol är erkänd som en av de mest hållbara i världen, med upp till en anmärkningsvärd 98% minskning av CO2-utsläpp jämfört med fossil bensin.