I bioekonomin ska allt fossilt ersättas. Allt.

Lantmännen Biorefineries bidrar till att hitta lösningar för ett mer hållbart samhälle. Vi tar hand om nära nog allt i våra råvaror och skapar värde i flera nivåer. Vår etanol ersätter fossil olja, oavsett om det är i drivmedel, kemiska produkter eller inom en framtid plast.

Våra foderprodukter är högvärdigt protein som ersätter soja som annars skulle importeras, i huvudsak från andra sidan jorden. Här erbjuder vi istället ett hållbart protein som är lokalt odlat och producerat med korta transporter som följd. Slutligen, den koldioxid som bildas vid fermenteringen omvandlas till ren och grön kolsyra som ersätter fossilt framställd kolsyra. Vem vill inte hellre dricka mineralvatten med gröna bubblor än fossila? 

I vår innovationsdrivna organisation letar vi ständigt efter nya lösningar för att leda vägen in i en grön framtid. Fri från allt som är fossilt framställt.