Agrow Feed 90 är en proteinrik foderråvara från produktionen av etanol i Norrköping med världsledande klimatprestanda. Fördelen för er är att ni kan reducera klimatpåverkan i foderstaten samtidigt som ersätta importerade proteiner med Agrow Feed 90 och därigenom nå era högt uppsatta klimatmål med bibehållen kvalité.

Agrow Feed 90 produceras vid framställning av etanol från spannmål och andra stärkelse- och sockerrika produkter. I etanolframställning omvandlas socker och stärkelse till etanol genom fermentering. Näringsämnen i spannmålen och andra stärkelse- och sockerrika produkter som inte fermenteras återfinns i den protein- och fiberrika fraktionen som fodret tillverkas av.

Agrow Feed 90 kommer i två utföranden beroende på produktionslinje:

  • Från produktionslinje A12: Hög klimatprestanda. Drank producerad på endast spannmål innehållandes 28–32% protein.
  • Från produktionslinje A10: Världsledande klimatprestanda och cirkulär produkt. Drank producerad på en mix av spannmål och industriella livsmedelsrester innehållandes ca 30–33% protein.