Lantmännen Biorefineries Foder har ett brett sortiment av svenskproducerade protein- och fiberråvaror med låg klimatpåverkan.

Lantmännen Biorefineries Foder har ett brett sortiment av svenskproducerade protein- och fiberråvaror med låg klimatpåverkan. Fördelen med våra produkter är att de kan ersätta långväga importerade proteiner och fibrer vilket gör att ni kan reducera klimatpåverkan i era färdigfoder med bibehållen kvalité.

Hos Lantmännen Biorefineries använder vi alla delar av spannmålet i våra processer, vilket gör att förädlingsgraden är hög och klimatnyttan stor. I våra bioraffinaderier får vi ut svenskproducerade foderråvaror vilket gör att ni kan ersätta långväga importer av t.ex. soja eller palmexpeller. En win-win för svenskt lantbruk.