Vår produktionsanläggning i Kimstad, strax utanför Norrköping, är en knutpunkt för innovation och effektivitet.

Lantmännen är engagerat i att utforska havrens potential och köpte därför produktionsanläggningen i Kimstad år 2019. Här driver vi en havremjölningsanläggning med en kapacitet på 55 000 ton. Dessa faciliteter möjliggör framställning av havrebaserade livsmedelsingredienser. PromOat havrebeta-glukan, en vattenlöslig fiber känd för sin förmåga att sänka kolesterolnivåer, är en av våra huvudprodukter. Vi producerar också PrOatein havreprotein, en viktig råvara för livsmedelsindustrin, samt Avenacare, avancerade ingredienser för kosmetikprodukter.

Vårt engagemang för forskning och innovation inom havreindustrin har gjort oss till en ledare i Norden. Med avancerad forskning och kartläggning av havrens arvsmassa expanderar vi ständigt vår kunskap och skapar nya möjligheter för framtiden. Dessutom är vårt åtagande för hållbarhet tydligt i våra ansträngningar att använda restprodukter från havreprocessen, såsom havrehusks, för energi och uppvärmning i närliggande områden.